Projectgroep Bruisend Centrum

De Stichting Bruisend Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord heeft een structuurvisie voor het centrumgebied opgesteld, die uiteindelijk moet zorgen voor een bruisend centrumgebied. De structuurvisie moet perspectief bieden aan het dorp. Ook moeten plannen, initiatieven en ontwikkelingen in het centrumgebied aan de structuurvisie getoetst kunnen worden. Inwoners van het dorp hebben meegepraat en meegedacht bij het opstellen van de structuurvisie. De structuurvisie is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. De Stichting Bruisend Centrum gaat door als Projectgroep Bruisend Centrum om het plan uit te voeren. 

 

Op deze website houdt de Projectgroep Bruisend Centrum u op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen rond de uitvoering van de structuurvisie en leest u hoe de visie tot stand is gekomen. 

 

Nieuws

- Projectgroep presenteert aaangepast inrichtingsplan

Geef uw reactie op het inrichtingsplan

- Gemeenteraad stelt structuurvisie vast
- Ontwerpstructuurvisie ter inzage

- Structuurvisie aangeboden aan gemeentebestuur 

- 150 belangstellenden bekijken plannen voor centrum

- Inloopbijeenkomst op dinsdag 25 juni 2013

- Van kwantiteit naar kwaliteit in het centrumgebied

- Stichting Bruisend Centrum in het nieuws

- Drukbezochte informatiebijeenkomst

- Informatiebijeenkomst over concept-structuurvisie

- Inwoners bekijken plannen voor structuuvisie
- 'Stem van de bewoners is heel belangrijk'

- Wethouder Sleeking: "Waardering voor initiatief"

- Inloopbijeenkomst over bouwstenen structuurvisie op 6 juni

- Stichting Bruisend Centrum rondt inventarisatie af

- Opstellen structuurvisie van start

 

Contact: stichting@bruisendcentrum.nl